Posts tagged with ‘Step burner’

  • Lær mer om ulike brennertyper til gasspeis

    Hvordan fungerer en gasspeis? Her lærer du om de ulike brenntypene, hvordan de fungerer og hvilken flammeeffekt og varmeeffekt hver av dem gir.

    Les mer